دفتر تهران : 41074500-021

دفتر مشهد : 31519500 – 051

فرم ثبت نام بیست و یکیمن نمایشگاه بین المللی صنعت دام، طیـور، آبزیـان، دامپـزشکی و فرآورده هـای لبنـی صـادراتـی اصــفهــان

مراحل اخذ غرفه به صورت قطعی به شرح زیر است.

1)ثبت اطلاعات در سایت

2)پرداخت علی الحساب با قیمت هر متر مربع 8.300.000 ریال

3) تصویر فیش واریزی را به شماره 09018296260 سرکار خانم شهسوار ارسال نمایید .

4)جانمایی قطعی، صدور فاکتور و تسویه،  حداکثر تا 15 روزکاری بعد ثبت نام اولیه می باشد .

 • شماره حساب جهت واریز علی الحساب  به شرح ذیل می باشد

شرکت برساز رویداد پارس –  بانک اقتصاد نوین

شماره حساب: 1-5112974-834-1810

شماره شبا: IR610550181083405112974001

شماره کارت: 6274121158044370

  • مشارکت کننده گرامی ثبت اطلاعات اولیه به منزله ثبت نام قطعی نمی باشد.
  • صورتحساب نهایی بعد از جانمایی و مشخص شدن متراژ واگذاری محاسبه و اعلام می گردد.
  • به جمع کل اجاره بها غرفه، مبلغ 9% مالیات بر ارزش افزوده اضافه می‎ گردد.
  • بابت تجهیزات استاندارد نمایشگاهی هر متر مربع 2.300.000 ريال شامل اسپیس فریم، روشنـایی، پریز بـرق، کتیبه نام شرکت بصورت سراسری، یک میزشیشه ای و دو صندلی چرمی، به ازای هر 18 متر مربع می‎باشد.(جدا کننده به عهده مشارکت کننده می باشد.)
  • تعرفه ‎های ریالی صرفا مربوط به شرکت‌‎هایی می‎باشد که کالاها و برندهای داخلی را در نمایشگاه معرفی می‎نمایند.
  • خدمات نمایشگاهی شامل درج اطلاعات مشارکت‎ کنندگان در کتاب دیجیتال نمایشگاه، دعوت از بازدیدکنندگان متخصص، کارت غرفه ‎دار و لوح یادبود می ‎باشد.
  • الویت جانمایی غرفه بروی  نقشه بر اساس انتخاب گرید می ‎باشد.
  • اطلاعات فرم ذیل جهت درج در کتاب نمایشگاه ، کتیبه و نقشه راهنما مورد استفاده قرار می گیرد، خواهشمند است با تکمیل صحیح اطلاعات یاریگر ما باشید؛ در صورت عدم تطابق مشخصات مسئولیت با مشارکت کننده می باشد و بازنگری مشمول پرداخت هزینه می باشد.
  • تحویل غرفه منوط بر تسویه حساب کامل و پرداخت عوارض های مربوطه می باشد.
  • رعایت دستورالعمل ها، قوانین و مقررات مرکز نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان و همچنین برگزارکننده الزامی است.
  • واگذاری یا اجاره بخشی از غرفه به غیر، ممنوع بوده و در صورت مشاهده کل فضای غرفه پلمپ خواهد شد.