دامپروري ۳۶ درصد اقتصاد کشاورزي خراسان رضوي را دارد

به گزارش رودر رو مجتبي مزروعي، چهارشنبه در نشست خبري چهاردهمين نمايشگاه دام، طيور، آبزيان و صنايع وابسته در محل نمايشگاه دائمي بين المللي مشهد افزود: تا کنون برنامه هاي متعددي براي توسعه بخش بازرگاني کشاورزي انجام شده و امسال نيز تمرکز اين سازمان بر ارتقاي بازرگاني حوزه دامپروري و دامداري قرار گرفته است.

رییس هیات مدیره و مدیرعامل نمایشگاه بین‌المللی مشهد گفت: چهاردهمین نمایشگاه بین‌المللی دام، طیور، آبزیان و صنایع وابسته از 20 تیرماه در نمایشگاه بین‌المللی مشهد برگزار می‌شود.

دکتر علیرضا هوشنگ‌نژاد ظهر امروز در نشست خبری چهاردهمین نمایشگاه بین‌المللی دام، طیور، آبزیان و صنایع وابسته اظهار کرد: این نمایشگاه از 20 تا 23 تیر ماه از ساعت 16 بعدازظهر الی 22 در نمایشگاه بین‌المللی مشهد فعالیت خود را آغاز خواهد کرد.