چهارمین نشست شورای ستاد اجرایی پانزدهمین نمایشگاه دام، طیور، خوراک دام و صنایع وابسته و نمایشگاه شیلات و آبزیان مشهد

چهارمین نشست شورای ستاد اجرایی پانزدهمین نمایشگاه دام، طیور، خوراک دام و صنایع وابسته و نمایشگاه شیلات و آبزیان مشهد

چهارمین نشست شورای ستاد اجرایی پانزدهمین نمایشگاه دام، طیور، خوراک دام و صنایع وابسته و نمایشگاه شیلات و آبزیان مشهد با حضور جناب آقای مهندس علی نیا معاونت بهبود تولیدات دامی جهاد کشاورزی استان خراسان رضوی و معاونینشان برگزار گردید.