نشست شورای سیاستگذاری پانزدهمین نمایشگاه دام و طیور مشهد برگزار شد

اولین نشست شورای سیاستگذاری عالی پانزدهمین نمایشگاه دام و طیور مشهد در سازمان جهادکشاورزی خراسان رضوی برگزار شد.

در این نشست که مهندس علی نیا، معاون تولیدات دامی سازمان جهادکشاورزی، مهندس محبی، مدیر امور نمایشگاهی نمایشگاه بین المللی مشهد و روسا و مدیران اتحادیه ها، تشکل ها و تعاونی های مرتبط حضور داشتند، بر لزوم برنامه ریزی و برگزاری هر چه باشکوهتر این نمایشگاه در تیر ماه سال 98 تاکید شد. حضور تمامی زنجیره های تولید در نمایشگاه، ایجاد انگیزه برای دو گروه غرفه دار و بازدیدکننده، برگزاری نمایشگاه به صورت منطقه ای و مشارکت سایر استان ها به ویژه استان های مجاور، اطلاع رسانی نمایشگاه در خارج از کشور از جمله نکات مورد تایید جهت نمایشگاه سال 98 بود که به آن اشاره شد.