سومین نشست شورای عالی سیاستگذاری پانزدهمین نمایشگاه دام، طیور، خوراک دام و صنایع وابسته و نمایشگاه شیلات و آبزیان مشهد

سومین نشست شورای عالی سیاستگذاری پانزدهمین نمایشگاه دام، طیور، خوراک دام و صنایع وابسته و نمایشگاه شیلات و آبزیان مشهد با حضور جناب آقای مهندس علی نیا معاونت بهبود تولیدات دامی جهاد کشاورزی استان خراسان رضوی، جناب آقای مهندس محبی سرپرست نمایشگاه بین المللی مشهد، جناب آقای مهندس سالارپیشه مدیرعامل اتحادیه خوراک دام و طیور خراسان رضوی، جناب آقای دکتر صراف مدیر عامل اتحادیه گاوداران و دامداران صنعتی خراسان رضوی و مدیران برگزاری نمایشگاه شرکت برساز رویداد پارس