ویدئوهای جدیداز بازدیدکنندگان

 سخنان جناب آقای مارکو هنریکس  از کشور پرتغال  

 
مدیرعامل شرکت بازرگانی  AGP MEAT   
 
در رابطه با  اهداف حضورش در ایران و بازدید از   پانزدهمین نمایشگاه دام و طیور،خوراک دام و نمایشگاه شیلات و آبزیان مشهد و نمایشگاه دامپزشکی ایران

سخنان جناب آقای دکتر ریکاردو سانتوس از کشور پرتغال

 

 مدیرعامل شرکت ZOOPAN  
 

در رابطه با  اهداف حضورش در ایران و بازدید از 

 پانزدهمین نمایشگاه دام و طیور،خوراک دام و نمایشگاه شیلات و آبزیان مشهد و نمایشگاه دامپزشکی ایران

 

سخنان جناب آقای دکتر نونو بریتو از کشور پرتغال

 

 معاون وزیر سابق وزارت کشاورزی و دامپروری پرتغال

 

  در رابطه با  اهداف حضورش در ایران و بازدید از پانزدهمین نمایشگاه دام و طیور،خوراک دام و نمایشگاه شیلات و آبزیان مشهد و نمایشگاه دامپزشکی ایران