بازدید کننده گرامی :
گزارش عملکرد پانزدهمین نمایشگاه دام و طیور،خوراک دام و صنایع وابسته مشهد همزمان با نمایشگاه شیلات و آبزیان و نمایشگاه دامپزشکی مشهد سال 1398 به زودی بارگذاری خواهد شد.