گزارش عملکرد سال 97

گزارش عملکرد چهاردهمین نمایشگاه دام و طیور و آبزیان مشهد – تیرماه 1397

گزارش عملکرد نمایشگاه دام و طیور و آبزیان مشهد 97

شما میتوانید جهت دریافت گزارش نمایشگاه دام و طیور که در 20 الی 23 تیرماه سال 1397 در مرکز نمایشگاه بین المللی مشهد برگزار شد ، فایل زیر را دانلود کنید

Report.PDF