مشارکت کننده گرامی

شما میتوانید جهت تسریع در فرآیند ثبت نام ، فرم زیر را به عنوان پیش ثبت نام تکمیل فرمایید تا همکاران ستاد برگزاری نمایشگاه با شما تماس برقرار کنند.

با تشکر از همکاری شما ؛

ستاد برگزاری پانزدهمین نمایشگاه بین المللی دام، طیور، آبزیان و صنایع وابسته مشهد
اسپانسر نمایشگاهیبرگزاری سمینارهای تخصصیدرج آگهی در کتاب نمایشگاهتبلیغات محیطی