پلان فضای باز نمایشگاه دام و طیور مشهد

فضای باز

نمایشگاه بین المللی دام، طیور، آبزیان و صنایع وابسته

مشهد 98

 

فضای باز چهاردهمین نمایشگاه بین المللی دام، طیور، آبزیان و صنایع وابسته مشهد