حامیان چهاردهمین نمایشگاه بین المللی دام، طیور، آبزیان و صنایع وابسته مشهد همزمان با اولین پاویون دامپزشکی ایران

چهاردهمین نمایشگاه بین المللی دام، طیور، آبزیان و صنایع وابسته مشهد همزمان با اولین پاویون دامپزشکی ایران 19 الی 22 تیرماه