تماس با ما
31519 – 051
محل برگزاری
نمایشگاه بین المللی مشهد
زمان برگزاری
ساعت 16 الی 22
تاریخ برگزاری
18 الی 21 تیرماه 1398